הפנימייה כבית חינוך

הפנימייה הינה בית חינוך בעל ערך משמעותי לחניכות, המהווה השלמה חינוכית בתחומים הבלתי פורמאליים ונותן מענה בתחום הרגשי, חברתי וערכי.

מבנה הפנימייה

בפנימייה כ- 140 חניכות.

החניכות מחולקות ל-4 קבוצות חינוכיות לפי שכבות גיל (25 חניכות בממוצע בקבוצה).

הקבוצות החינוכיות מובלות כל אחת ע"י מחנכת פנימייה המהווה דמות משמעותית חינוכית לחניכות. מחנכת הפנימייה עובדת יד ביד עם מחנכת הכיתה בכל הקשור לטיפול בחניכות.

צוות הפנימייה

 • מנהל הפנימייה
 • צוות מחנכות הפנימייה (מדריכות)
 • צוות אמהות הבית
 • צוות פנימיית יום (רכזת ו-2 מדריכות ש"ל)
 • רכזת הדרכה / מח"מ.
 • רכזת חברתית
 • רב
 • צוות טיפולי - 3 עובדות סוציאליות
 • אחות
 • אנשי תחזוקה

הפעילות החינוכית בפנימייה

 • חוגים מגוונים (אורגנית, חדר כושר, חדר מוזיקה,  תקשורת, מקהלה, ריקוד, גיטרה ואיפור).
 • פעילויות חברתיות במסגרת הקבוצות ובמסגרת כלל פנימייתית.
 • שבתות עשירות ומגוונות.
 • סיוע לימודי במסגרת בית ספר ערב.
 • פרויקטים חינוכיים.

שילוב בנות אקסטרניות במסגרת הפנימייה

התפיסה המוסדית הינה כי אולפנת רעות הינה אולפנה אחת - בנות פנימייה ובנות אקסטרניות יחדיו. אנו רואים חשיבות רבה בשילובן של הבנות האקסטרניות בפעילות הפנימייה.

לשם כך הוקמה מסגרת פנימיית היום בה שוהות התלמידות האקסטרניות באולפנה ארבעה ימים בשבוע עד לאחר ארוחת הערב ומקבלות תכנים חינוכיים, עזרה לימודית, העשרה וחוגים.

 • השתתפות התלמידות בפעילויות כלל פנימיתיות בערבים.
 • השתתפות במרכזי למידה פעמיים בשבוע עד השעה 22:00.
 • השתתפות בשבתות פנימייה
 • לינה בפנימייה.