בגרויות

תעודת הבגרות במדינת ישראל מוענקת לכל בוגר בית ספר תיכון או נבחן חיצון שעמד בהצלחה בכל הדרישות הלימודיות והחוקיות של משרד החינוך, התרבות והספורט בישראל.

התעודה מוענקת על ידי אגף הבחינות במנהל הפדגוגי, שאחראי על קיום מערכת הבחינות הממלכתיות - חיצוניות ועל ידי בית הספר אותו סיים התלמיד.

תעודה על פי  הרפורמה "ישראל עולה כיתה" החל משנת תשע"ו

התעודה כוללת את הנתונים המזהים של התלמיד או התלמידה ואת שם בית-הספר אותו סיימו.

התעודה כוללת את המקצועות בהן נבחנו התלמידות בחינות חיצוניות, מקצועות בהם ההערכה היא בית ספרית והערכה במעורבות חברתית בקהילה.

 

רמות הלימוד

רמות הלימוד במערכת מוגדרת ביחידות לימוד המאפיינות הן את מידת העמקה במקצוע ורמת קושי הבחינה והן את מספר שעות הלימוד באותו המקצוע. טווח הרמות למקצועות השונים הוא בין ‏1 יחידת לימוד ל -‏5 יחידות לימוד, כאשר בדרך כלל היקף הלימודים ליחידת לימוד אחת מוערך בכ‏-90 שעות לימוד בכתה. כך מקצועות ברמה של ‏5 יחידות לימוד נלמדו בלפחות 450 שעות לימוד.


ציון המקצוע

הציון שנקבע לרוב המקצועות הוא שילוב של 30% הערכה בית ספרית ו70% ציון בחינה חיצונית. ציון הבחינה החיצונית נקבע תוך שכלול של 30% ממוצע הציונים של הבחינות שנערכו בבית הספר ועל פיהן נקבע הציון השנת עם 70% ציון הבחינה עצמה.

 

מקצועות הלימוד בתעודה

בחטיבה העליונה לומדים התלמידים מקצועות חובה ונבחנים בהם בחינות חיצוניות. המקצועות הם: תנ"ך, תושב"ע, מחשבת, ספרות, היסטוריה, אזרחות, עברית, אנגלית ומתמטיקה. מקצועות חובה בהם מוערכים הערכה פנימית הם: השכלה כללית – שני תחומי דעת, מדעים וחינוך גופני. כמו כן חובה להבחן לפחות במקצוע אחד מוגבר (5 יחל') אך לא יותר משלושה מקצועות מוגברים, למעט מתמטיקה ואנגלית.

במעורבות חברתית חלה חובת התנדבות אישית של 90 שעות לפחות בנוסף לשעות התנדבות קבוצתיות.