מגמת גאוגרפיה
5 יחידות לימוד
תחום "גאוגרפיה – אדם וסביבה" מעניק היום לתלמידים, אזרחי המאה ה-21, כלים וכישורים להבנת הסביבה בה הם חיים, מחנך לערכים, מפתח כישורי חשיבה ומקנה לנוער תשתית להבנת המרחב המקומי והגלובלי המשתנה במהירות.
 
בתכנים הגאוגרפיים נכללים נושאים הנמצאים בחזית המחקר הגאוגרפי - סביבתי בעולם כמו:  קיימות חברתית וסביבתית, שינויי אקלים, ההשפעות וההשלכות של תהליכי הגלובליזציה, צדק מרחבי-סביבתי ועוד. תהליך הלמידה מטפח מודעות ואכפתיות אצל הלומדים לחשיבות שמירת הסביבה ולמתרחש במרחב היישובי והטבעי.
 
למה כדאי לי ללמוד במגמת גאוגרפיה?
 • הנושאים הנלמדים עוסקים בתחומים אקטואליים לחיי היומיום ובליווי מצגות וחומרי למידה מעניינים.
 • הלימודים ברמה של 5 יחידות לימוד, מזכים בבונוס בכל האוניברסיטאות.
 • הישגים גבוהים בקרב רוב התלמידות
 • מקצוע הגיאוגרפיה מקנה ללומדים מיומנויות וידע ייחודי:
        • הבנת קשרי הגומלין בין תחומי הקיום השונים – מקצוע רב תחומי.
        • הבנת משמעות התערבות האדם במערכות הנוף, והשלכותיה הבין תחומיות.
        • יכולת להבין ולהעריך את מצבם ובעיותיהם של חבלי עולם שונים מתוך ניתוח מפות פיזיות ונושאיות.
 
מה עושים עם זה בחיים?
כמקצוע רב תחומי, מקנה הגאוגרפיה רקע ומושגי יסוד בנושאים אותם ניתן להרחיב בלימודים גבוהים בתחומים רבים, וכן לעבוד במקומות עבודה שונים:
 • לימודים גבוהים – חיזוי מזג אויר, תכנון ערים, מזרחנות, הדרכת טיולים בארץ ובחו"ל ועוד...
 • עבודה – סוכנויות נסיעות, עיריות, מחלקה להתיישבות, בתי ספר שדה ועוד.
 • בתחום שירות לאומי – ידע מקצועי בסיסי המקנה לתלמידות עדיפות בהתמודדות על תפקידים כמו הדרכה בבית ספר שדה וכדו'.

 

מבנה הלימודים:
תכנית הלימודים כוללת 5 יחל'  
2 יחידות בגרות פנימית בכיתה י"א
3 יחידות בגרות חיצונית בכיתה י"ב
התכנית כוללת את התכנים הבאים:
גאוגרפיה של ארץ ישראל, גיאוגרפיה של המזרח התיכון
 נתי"ב – ניתוח תופעות יסוד במרחב - ניתוח ועיבוד מידע ממפות גיאוגרפיות שונות – Unseen.
גאוגרפיה כלכלית ויישובית, הכרת תהליכי הפיתוח של מדינות ואזורים שונים בעולם, ובחינת השלכותיהם על האזורים השונים
(מדדים לבחינת רמת פיתוח, זרזי פיתוח, פיתוח מואץ ואיטי, תהליכי גלובליזציה, תהליכי עיור בעולם).