הפנימייה כבית חינוך

הפנימייה הינה בית חינוך בעל ערך משמעותי לחניכות, המהווה השלמה חינוכית בתחומים הבלתי פורמאליים ונותן מענה בתחום הרגשי, חברתי וערכי.

מבנה הפנימייה

בפנימייה כ- 140 חניכות. החניכות מחולקות ל- 8 קבוצות חינוכיות לפי שכבות גיל (25 חניכות בממוצע בקבוצה). הקבוצות החינוכיות מובלות כל אחת ע"י מחנכת פנימייה המהווה דמות משמעותית חינוכית לחניכות המתגוררת בפנימיה, צוות ההדרכה, העו"ס, אם הבית והאחות  העובדת יד ביד עם מחנכת הכיתה בכל הקשור לעבודה החינוכית.

הפעילות החינוכית בפנימייה

  • קורסי העשרה
  • פעילויות חברתיות במסגרת הקבוצות ובמסגרת כלל פנימייתית.
  • שבתות עשירות ומגוונות.
  • המחרשה - סיוע לימודי במסגרת בית ספר ערב.
  • פרויקטים חינוכיים.