חוגים:

א. קונדיטוריה

ב. קרב מגע

ג. קולנוע

ד. אמנות

ה. זומבה

ו. פיתוח קול

ז. גיטרה

עוגנים:

א. מדרשה

ב. לקראתך (י"ב)

ג. מיניות (י"א)

ד. קבוצות צמיחה