מגמת ניהול עסקי
מקצוע מוגבר ברמת 10 יח"ל
ניהול עסקי היא שפת העסקים. דוחות עסקיים הם אמצעים להעברת מידע על חברות למשקיעים ולבעלי ענין אחרים. מגמת "ניהול עסקי" מקנה השכלה רחבה לבוגריה בהבנת הארגון, ניהולו ומקומו במשק הכלכלי, תוך שימת דגש על תחום החשבונאות.
התמחות "חשבונאות" מוכרת בשוק העבודה ומזכה את בוגריה בסיווג מקצועי.
כמו כן, הידע הנרכש במהלך שנות הלימוד מאפשר לימודי המשך באקדמיה בתחומים: כלכלה וניהול, מנהל עסקים, חשבונאות, יעוץ ארגוני ועוד. כל המקצועות ברמה מוגברת מזכים את הבוגרים במקדם הטבה (בונוס) בעת קבלתם ללימודים במוסדות להשכלה גבוהה.
קיימת האפשרות להמשך לימודים להסמכה מקצועית בכיתות י"ג בהתמחות חשבונאות וחשבות שכר.

 

מבנה הלימודים:
כתה י'- מינהל וכלכלה א'=2 יח"ל  (פרויקט פנימי המהווה 30%)
כתה יא'- מינהל וכלכלה=3יח"ל (מבחן בגרות חיצוני)
כתה יב'- חשבונאות= 3 יח"ל (מבחן בגרות חיצוני)  +  פרויקט גמר חיצוני=2 יח"ל
סה"כ 10 יח"ל 
לאחר קבלת התעודה מטעם משרד החינוך, ניתנת האפשרות להמיר לתעודה סוג 2 ממשרד הכלכלה והתמ"ס ללא צורך בבחינה נוספת.