תכנית חברתית ערכית התשע"ט

התוכנית החברתית ערכית התשע"ט תתפרסם בקרוב